PRAVIDLA

Obecná pravidla pro CS:GO turnaje Cactus League
Autorem pravidel, níže sepsaných, je Jakub Kotajny (jakub.kotajny@seznam.cz). Jejich použití bez souhlasu autora je zakázáno.

Pravidla se mohou v během turnajů měnit, proto Vás prosíme o kontrolu pravidel, jejichž neznalost neomlouvá!
Pokud v titulu turnaje/ligy není uvedeno jinak, řídí se všechna střetnutí pod hlavičkou Cactus League těmito pravidly.
Pokud kterákoliv ze stran, účastnící se utkání, zjistí jakékoliv porušení pravidel, je povinna kontaktovat příslušného admina zápasu/turnaje neprodleně po zjištění tohoto porušení. Důrazně Vás prosíme, aby nahlašování nebylo odkládáno až na dobu po konci utkání. Zabráníte tak případným problémům a nejasnostem.

Cactus League (dále jen “stránka“) si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel, a to i v průběhu kteréhokoliv zápasu/turnaje/ligy, kde budou tato pravidla (dále jen “pravidla“) použita. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně.

1 Formát zápasů
1.1 Není-li dáno jinak, hraje se zápas formou 5 proti 5. Minimální počet členů jednoho týmu, nutný ke startu zápasu, je 5. Nejmenší možný počet hráčů, který umožňuje dohrání zápasu je 4.
1.1.1 Pokud se týmy domluví na zahájení zápasu v menším počtu hráčů, případné dodatečné stížnosti ohledně počtu soupeřů nebudou řešeny. Podmínkou je, že před řádným zahájením zápasu kontaktujete admina a o této skutečnosti ho informujete. K informaci zároveň přiložte screenshot konverzace, ve které jste se na úpravě počtu startujících hráčů dohodli.
1.2 Soupeř se musí k zápasu dostavit nejpozději 15 minut po jeho oficiálním začátku. Pokud tak neučiní, je zápas kontumován výsledkem 16:0.
1.2.2 Pokud tým nedorazí včas na dvě utkání, bude penalizován vyhozením z turnaje.
1.3 Jednotlivé turnaje budou rozhodovat o bodovém ohodnocení daného utkání. Pokud zápasy dané soutěže nebudou moci skončit remízou, bude následovat prodloužení systémem MR3 (startmoney: 10000$).
1.4 Každé utkání má určeno datum a čas utkání. Pokud se týmy dohodnou na jiném termínu, musí o tom obeznámit admina soutěže do 32 hodin před původním začátkem zápasu. Ten následně buď termín utkání schválí, nebo (v případě kolize) navrhne podobné termíny pro odehrání zápasu.

2 Omezení hráčů a pravidla soutěží
2.1 Hráč musí mít PRIME účet.
2.1.1 Hráč je povinen používat STEAM účet starší šesti měsíců.
2.1.2 Každý účastník turnaje musí při přihlášení do soutěže uvést svou STEAM ID.
2.1.3 Žádný z členů týmu nesmí mít nastavený soukromý profil.
2.2 Hráč, ani trenér nesmí mít na svém profilu žádný VAC, game či trade ban. V opačném případě hráč/trenér nesmí nastoupit k zápasu a admin turnaje rozhodne o dalším postupu. O výjimkách rozhoduje vedení soutěže.
2.3 Není-li dáno jinak, je tým povinen oznámit svou soupisku nejpozději 24 hodin před začátkem soutěže. V soupisce může tým zapsat 5 hráčů, 1 trenéra, případně 2 náhradníky.
2.3.1 Kapitán každého celku je povinen obeznámit admina turnaje s neúčastí týmu neprodleně po zjištění této skutečnosti. Pokud tak neučiní, hrozí týmu suspendace na dalších turnajích.
2.4 Každý hráč, či člen realizačního týmu může v jednom turnaji figurovat pouze na jedné soupisce a nesmí zasáhnout do jiných zápasů. V případě pokusu o multi-start bude hráč suspendován.

3 Nastupování hráčů mimo soupisku
3.1 Ve všech soutěžích je přísně zakázán smurfing. Jedná se o praktiku, kdy se hráč vydává za jiného hráče / používá jeho přezdívku.
3.2 Hráč nesmí nastoupit za tým, ve kterém není veden jako hráč, či náhradník.
3.3 Pokud shledáte účastníka turnaje podezřelým ze smurfingu, nebo z nastoupení v jiném týmu, neprodleně ohlaste tuto skutečnost adminovi. Zároveň si připravte podklady pro toto obvinění.
3.4 Není-li uvedeno jinak, má tým právo napsat na soupisku dva náhradníky. U střídajícího hráče musí být uvedeny všechny vyžadované údaje, v opačném případě je jeho účast v soutěži neplatná.

4 Dema a další důkazní materiál
4.1 Všichni aktéři utkání v rámci turnajů stránky jsou povinni nahrávat své in eye demo.
4.2 Do dvou hodin po skončení utkání má kapitán soupeřícího týmu možnost zažádat o demo jakéhokoliv z členů týmu soupeře, maximálně však od tří hráčů.
4.3 Hráči, jejichž demo je vyžádáno, jej musí dodat do 24 hodin od odehrání k zápasu, nestanoví-li admin jinak.
4.4 Tým, jehož člen(ové) nedodají demo do stanoveného termínu, obdrží penalizaci jednoho bodu pokiaľ admin nerozhodne inak.

5 Servery a platformy pro odehrání utkání
5.1 
Pokud není adminem turnaje určeno jinak, hrají se soutěže výhradně na serverech turnaje Cactus League.
5.2 Pokud je hráč nucen z technických důvodů opustit server, pauzuje se hra na konci příslušného kola, či v nakupovací době. Časový fond pro jeden tým je maximálně deset minut na zápas.
5.2.1 Stane-li se, že hráč nebude dále schopen pokračovat ve hře a tým má na soupisce náhradníka, má právo jej nasadit do utkání. Takovýto hráč má k dispozici patnáct minut pro napojení se do hry. Původní hráč není oprávněn nahradit náhradníka po znovuzahájení hry.
5.2.2 Nebude-li na soupisce týmu náhradník, bude muset tým pokračovat s menším počtem hráčů až do konce zápasu, nebo do opětovného připojení hráče.
5.3 Pokud je celek, který zažádal o pauzu připraven, informuje soupeře o této skutečnosti a soupeřící celek dá pokyn pro odpauzování.
5.4 Překročí-li čekací doba patnáct minut, má právo soupeřící celek vyzvat tým k pokračování ve hře. Pokud celek s chybícím hráčem neuposlechne, bude suspendován.
5.4.1 Nepokračování ve hře může vést ke kontumaci zápasu.
5.5 Nastanou-li během utkání problémy se serverem, které hráči nedokáží ovlivnit, kontaktují admina turnaje.
5.6 Bude-li zjištěno, či nahlášeno jakékoliv zneužití serveru, nebo narušení turnaje, bude tým suspendován vysokým trestem.

6 Mapy
6.1 Způsob banování map bude u každého turnaje upřesněn.
6.1.1 U skupinové fáze bude probíhat výber máp domácim celkom.
6.1.2 Během vyřazovací fáze bude banování map probíhat na platformě turnaje (DISCORD) alebo na webe určenom Administrátorom.
6.2 Výběr strany bude dle pravidel jednotlivé soutěže buď pomocí knife roundu, nebo předem, kdy si volí tým stranu na mapě soupeře.

OFICIÁLNÍ MAPY PRO TURNAJE JSOU:
de_dust2
de_inferno
de_mirage
de_nuke
de_overpass
de_ancient
de_vertigo

7 Zakázané pozice
7.1 
Všichni účastníci mají přísně zakázáno využívat chyb map a pixel-walků. Povolené jsou pouze klasické boosty, kde se hráč dostane sám, nebo za pomocí spoluhráčů.
7.2 Specifické situace řeší admin zápasu, potažmo vedení soutěže.

8 Zakázané programy a další zákazy vedoucí k suspendaci
8.1 
Všechny externí programy, které zvýhodňují hráče, nebo mění vlastnosti hry jsou přísně zakázány.
8.1.1 Jsou zakázány úpravy v ovladačích grafiky.
8.2 Hráči nesmí používat vlastní modely zbraní a dalších objektů vč. ostatních hráčů.
8.3 Wall-bugování je přísně zakázáno, stejně tak i zneužívání ostatních bugy hry.
8.4 SKINCHANGER je ve všech zápasech a turnajích přísně zakázán.
8.5 Skiny hráčů jsou pro všechna utkání povoleny.
8.6 Jakékoliv utility, které z důvodu chyby hry dosahují na nereálné pozice, jsou zakázány. Pokud máte o užití utility jakékoliv dotazy, kontaktujte admina turnaje.
8.7 Hráči musí mít nastaveny základní vzhledy herních postav. Používání Agentů je zakázáno.

9 Vedení soutěží
9.1 
Vedení soutěže má právo sledovat všechna utkání příslušného turnaje, totožnost admina si může každý tým a hráč ověřit na komunikačním kanále soutěže.
9.1.1 Pokud shledáte jednání některého z hráčů v rozporu s pravidly, zastavte zápas a s důkazy kontaktujte vedení soutěže, nebo adminy na platformě turnaje (DISCORD).
9.2 Každý admin a člen vedení soutěže může vyvodit důsledky z nerespektování pravidel a potrestat tým pouze na základě důkazů. Těmi může být screenshot, demo, GOTV nebo log.
9.3 Admin může rozhodnout o potrestání týmu, případně o jeho vyloučení ze soutěže. Vedení soutěže rozhoduje i o délce trestu.
9.4 Pouze admin a vedení soutěže rozhoduje o správném vyložení pravidel, stejně tak má právo na doplnění a změnu pravidel.
9.5 Proti rozhodnutí admina se jde odvolat k vyššímu vedení soutěže, to poté vydá finální rozsudek k příslušnému případu.

10 Důvody a příčiny suspendace
10.1 
O finální délce/hodnotě trestu rozhoduje admin, potažmo vedení soutěže.
10.2 Základní prohřešky
10.2.1 Cheating a zabanování
10.2.2 Smurfing
10.2.3 Nedodání dema
10.2.4 Účast neregistrovaného hráče
10.2.5 Skinchanger
10.2.6 Nesportovní chování, vulgarismy
10.2.7 Porušení výše psaných pravidel
10.2.8 Přepojení hráče do týmu soupeře
10.2.9 Využívání chyb a bugů hry/map
10.2.10 Odpauzování hry bez předchozího upozornění
10.2.11 Zneužití technické pauzy

11 Obecná ustanovení
11.1 
Po celou dobu turnaje je potřeba dodržovat pravidla fair play.
11.1.1 Z důvodu rozdílných příčin nelze tyto prohřešky srovnávat, a proto bude jejich případ řešen vždy individuálně.
11.2 Obvyklá porušení fair play
11.2.1 Podplácení / pokus o podplácení.
11.2.2 Sázky a jejich ovlivňování.
11.2.3 Vyhrožování, nadávky.
11.2.4 Úmyslná prohra, nebo ovlivnění výsledku.
11.3 Případy VAC banu jsou v naprosté většině stopkou pro účast v soutěžích stránky.
11.3.1 Pokud Vám byl účet zabanován VAC z jiného důvodu, než cheating, můžete kontaktovat vedení soutěže s prosbou o start v soutěži.
11.3.2 Je-li délka VAC banu delší, než 500 dní, může hráč v turnaji startovat.
11.4 Obcházení banu a tvorba multi-účtů vede k permanentnímu zákazu účastí v soutěžích.
11.5 Chová-li se člen týmu neslušně, používá vulgarity a útočí na soupeře, může být potrestán nejen on, ale i celý tým. Stejnou váhu má i nerespektování soupeře.
11.5.1 Kapitán týmu zodpovídá za jednotlivce, v případech zmíněných v bodě 11.5 je v jeho zájmu člena týmu usměrnit.
11.6 Pokud soupeř opustí hru, musíte tuto skutečnost doložit o screenshot, nebo in-eye demo. V žádném případě není dovoleno zadat konečný výsledek, pouze přiložíte screenshot aktuální podoby tabulky.
11.6.1 O případné kontumaci rozhoduje admin, potažmo vedení soutěže.
11.7 Coaching je v soutěžích povolen, trenér celku je před zahájením hry povinen zapsat se jako coach k příslušnému týmu.
11.7.1 Připojí-li se trenér do týmu soupeře, bude po nerespektování výzev o odpojení/přepojení vyhozen ze zápasu a bude mu zabráněno v přístupu k zápasu.
11.8 Kapitán každého týmu je zodpovědný za chování svých spoluhráčů, pokud nějaký ze spoluhráčů jedná proti pravidlům, je povinen to nahlásit příslušnému adminovi.
11.8.1 V opačném případě nehrozí trest pouze provinivšímu, nýbrž i celému týmu.
11.9 Jakékoliv rasistické nadávky a urážlivé názvy týmů jsou přísně zakázány. Porušení pravidla vede k vyloučení celku z turnaje a suspendaci kapitána.
11.10 V názvu týmů je zakázáno používat i ostatní nadávky a jakákoliv urážlivá hesla. Trest je v tomto případě stejný, jako v bodě 11.9.
11.11 Každý tým má právo se během zápasu vzdát, v takovém případě se soupeři započítá automatická výhra.
11.12 Tým má za zápas možno užít 4 taktické pauzy s délkou trvání 30 vteřin, případně pauzu technickou o maximální celkové délce 10 minut na zápas (Tým může v celkovém součtu vyčerpat deset minut technické přestávky). Její zneužití za účelem zisku času namísto taktické pauzy je zakázáno.

12 Finanční a hmotné výhry
12.1 
Stránka má právo odeslat peněžní, či hmotné odměny do 30 kalendářích dnů od ukončení soutěže.
12.2 Pokud za tým nastoupí hráč, který není kmenovým členem, jeho podíl bude taktéž vyplacen organizaci, za kterou nastoupil.
12.2.1 Nepodléhá-li tým pod zapsanou organizaci, je výherní částka vyplácená kapitánovi mužstva, nebo jeho vedoucímu.
12.3 Adresu/účet dodání je výherce povinen stránce sdělit nejpozději 14 kalendářních dnů po ukončení soutěže.
12.4 Pokud výherce nepřevezme hmotnou výhru přímo do přepravní společnosti, může výhra buď propadnout, či může být požadována úhrada za opětovné odeslání výhry.